Veiligheid

Bij CessAir staat veiligheid voorop. Wij voldoen dan ook aan alle eisen voor het maken van rondvluchten. Wij zijn in het bezit van een Air Operator Certificate (AOC). Dit is een vergunning van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Met het AOC wordt vastgesteld dat CessAir over voldoende beroepsbekwaamheid en organisatie beschikt om de vluchten veilig te kunnen uitvoeren. Een kopie van het AOC vind u hier.

Daarnaast worden onze vliegtuigen onderhouden door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf.

Huurvoorwaarden

* U dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands en/of EASA FCL vliegbrevet.
* U dient uitgecheckt te zijn op het toestel door een instructeur.
* Indien u 2 maanden niet aantoonbaar gevlogen op een gelijkwaardig toestel dient u opnieuw te worden uitgecheckt door een instructeur.
* In het journaal dienen bloktijd, tachostand en het aantal landingen ingevuld te worden. De bloktijd is maatgevend voor het aantal vlieguren wat doorberekend wordt.
* Start- en landingsgelden van Vliegveld Midden-Zeeland worden doorberekend via factuur. Op andere velden dient u zelf zorg te dragen voor de betaling.
* Bij tanken op andere velden schiet u de brandstof voor en bewaart u de tankbon, deze mailt u naar info@cessair.nl . De brandstof wordt verrekend met uw factuur.
* Na gebruik dient het vliegtuig netjes te worden achtergelaten met schone ruiten en leading edges (zie checklist), tevens dient er een lekbak onder het neuswiel geplaatst worden. Bij verlaten van de hangaar wordt deze ook netjes achtergelaten.
* De towbar (trekstok) alleen gebruiken tijdens manueel manoeuvreren, daarna gelijk van het vliegtuig verwijderen. Dit voorkomt dat u vertrekt met de towbar nog aanwezig aan het vliegtuig.
* Het vliegtuig is verzekerd volgens de polis welke is bijgevoegd in de boordpapieren. Eigen risico bij veroorzaakte schade per gebeurtenis is € 1.100,-.
* U kunt een rekening-courant depot storten. Bij een positief saldo krijgt u € 5,00 korting per vlieguur.

* Minimum vliegtijd per dag bij reservering van een hele dag:
– Maandag t/m Vrijdag: 2 vlieguren
– Zaterdag en Zondag: 3 vlieguren